ข้อมูลรัฐฮาวาย


ในปีค.ศ. 1959 รัฐฮาวายได้เป็นรัฐที่ 50 ของสหรัฐอเมริกา ประกอบไปด้วยเกาะ 137 เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิค มีเนื้อที่ 6,422.6 ตารางไมล์ ใหญ่เป็นอันดับที่ 43 ของสหรัฐฯ ผืนแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ใกล้ที่สุดคือรัฐแคลิฟอร์เนียที่อยู่ห่างออกไป 2,390 ไมล์ เวลาบนเกาะฮาวายหรือ Hawaiian Standard Time ช้ากว่าเวลา Pacific Standard Time 2 ชั่วโมงและช้ากว่า Eastern Standard Time 5 ชั่วโมง รัฐฮาวายประกอบไปด้วยเกาะสำคัญ 8 เกาะคือ Hawaii Maui Molokai Kahoolawe Lanai Oahu Kauai และ Niihau

เขตการปกครอง รัฐฮาวายแยกพื้นที่ตามเขตปกครองเป็น 4 เขตดังนี้

1.   Honolulu County อยู่ที่เกาะ Oahu ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองหลวงคือ ฮอนโนลูลู เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของสหรัฐฯเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญ มีหาดที่สวยงาม ที่ดำน้ำ และจุดชมวิวมากมาย สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญคือ the Arizona Memorial, U.S.S. Missouri, Punchbowl National Memorial Cemetery of the Pacific, Polynesian Cultural Center, Bishop Museum และ Hanauma Bay ในปี2010 มีจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 4,427,372 คน การเกษตรในเกาะจะเป็นผักและผลไม้ เช่น สับปะรด และอ้อย

2.   Maui County ใหญ่เป็นอันดับสองในรัฐฮาวาย ประกอบด้วย 4 เกาะสำคัญได้แก่ Maui Molokai Lanai และ Kahoolawe ประชากรส่วนใหญ่ใน Molokai เป็นคนพื้นเมืองฮาวาย ในปี 2010 มีนักท่องเที่ยวในเขตนี้กว่า 2,186,279 คน สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ the historic whaling town of Lahaina, the Maui Ocean Center, the slopes and vistas of Haleakala Crater, the winding road to Hana และหาดตาม Kaanapali coast การเกษตรจะเป็นผักและผลไม้ที่สำคัญคือ สับปะรด อ้อย กาแฟมีปลูกมากที่เกาะ Maui และ Molokai มีการปลูกไม้ตัดดอกและกล้วยไม้

3.   Hawaii County หรือ Big Island เป็นเกาะที่มีเนื้อที่มากที่สุดคือ 4,000 ตารางไมล์ เป็นเกาะที่อายุน้อยที่สุดมีภูเขาไฟ 5 แห่งซึ่งยังคงระอุอยู่ 2 แห่ง ในปี2010 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังเกาะนี้ประมาณ 1,378,921 คน แหล่งท่องเที่ยวสำคัญได้แก่ the Hawaii Volcanoes National Park, Akaka Falls, Pu‘uhonua o Honaunau National Historical Park (City of Refuge), Pu‘ukohola Heiau National Historic Site และ Lapakahi State Historic Park นอกจากนี้ยังมีการประมงน้ำลึก เทศกาลสำคัญบนเกาะ เช่น the Merrie Monarch Hula Festival, the Kona Coffee Festival และ the Ironman Triathlon การเกษตรที่สำคัญจะเป็นการเลี้ยงวัว กาแฟ แมกคาเดเมีย มะละกอ และไม้ดอกเช่นกล้วยไม้และดอกหน้าวัว นอกจากนี้ยังมีความสำคัญทางดาราศาสตร์ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของหอดูดาวที่ใหญ่ที่สุดในโลก

4.   Kauai County ประกอบด้วยเกาะ Kauai เกาะ Niihau และเกาะเล็กๆ ในบริเวณดังกล่าว ในปี 2009 มีนักท่องเที่ยวประมาณ 1,042,633 คน แหล่งท่องเที่ยวสำคัญได้แก่ Waimea Canyon, Hanalei Valley, Koke‘e State Park, Fern Grotto ชายหาดและจุดชมวิวต่างๆ สินค้าเกษตรที่สำคัญได้แก่ อ้อย ผลไม้ มะละกอ เผือก ผักต่างๆ และเนื้อวัว

ประชากร ในปี 2010 ข้อมูลจาก U.S. Census รัฐฮาวายมีประชากรทั้งหมด 1,360,301 คน ประกอบด้วย

-   38.6% เป็นคนที่มีเชื้อสายเอเชีย โดย 23.6% เป็นคนที่มี 2 เชื้อชาติ (ประมาณ 198,000 คนเป็นลูกครึ่งอเมริกันฟิลิปปินส์ 185,000 คนเป็นลูกครึ่งอเมริกันญี่ปุ่น 55,000 คนเป็นลูกครึ่งอเมริกันจีน และ 24,000 คนเป็นลูกครึ่งอเมริกันเกาหลี เป็นต้น)

-   24.7% เป็นชนผิวขาว (ที่ไม่ได้มีเชื้อสายฮิสแปนิค 22.7% ชนชาติยุโรปที่เข้าไปอาศัยอยู่ในฮาวายเป็นคนเยอรมันประมาณ 7.4 % ไอรีช 5.2% อังกฤษ 4.6% โปรตุเกส 4.3% และอิตาลี 2.7%)

-   อื่นๆ 10% เป็นคนพื้นเมืองในหมู่เกาะฮาวาย 8.9% เป็นชาวฮิสแปนิคหรือมีเชื้อชาติลาติน(เมกซิกัน 35,000 คน เป็นชาวเปรู 44,000 คน) ชนผิวดำ 1.6% คนพื้นเมืองจากอลาสกาหรืออินเดียนแดง 0.3% และอื่นๆ 1.2%

ความหนาแน่นของประชากรในปี 2010 ประมาณ 211.8 คนต่อตารางไมล์ หรือ 2.89 คนต่อครัวเรือนจากทั้งหมด 455,338 ครัวเรือน เป็นชาย 681,243 คน และหญิง 679,058 คน อายุเฉลี่ย 38.6 ปี อายุต่ำกว่า 18 ปี 22.3% อายุ 18-64 ปี63.3% และอายุ 65 ปีขึ้นไป 14.3%

การจ้างงาน

•    อัตราการว่างงานในปี 2010 คิดเป็น 6.6% (ในเขต Honolulu 5.6% Hawaii 9.8% Maui 8.7% และ Kauai 8.3%)

•    จำนวนแรงงาน 629,050 คนมีการจ้างงาน 587,400

•    รายได้เฉลี่ยทั้งปีในปี 2009 เท่ากับ 41,328 เหรียญสหรัฐ ซึ่งประมาณ 7.7% เป็นลูกจ้างที่ทำงานมากกว่า 1 งาน

•    แรงงานส่วนใหญ่จะมีความชำนาญทางภาษาและการทำธุรกิจกับคนเอเชีย

•    ค่าแรงขั้นต่ำ 7.25 เหรียญฯต่อชั่วโมง

•    สหภาพแรงงานที่สำคัญ ได้แก่ AFL-CIO, Teamsters, International Longshoremen’s และ Warehousemen’s Unioin (ILWU)
ค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายเรื่องที่อยู่อาศัยในฮาวายถือว่าแพงที่สุด ค่าเช่าเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 1,293 เหรียญฯ ในขณะที่ทั่วสหรัฐค่าเช่าเฉลี่ยแล้วประมาณ 842 เหรียญ ส่วนค่าใช้จ่ายตามบ้านประมาณ 2,282 เหรียญฯ ซึ่งถือว่าแพงมากเนื่องจากที่ดินมีราคาแพงและเพิ่มขึ้นทุกปี (สถิติปี 2009 จาก Dept. of Business, Economic Development & Tourism, State of Hawaii)

สภาวะเศรษฐกิจ •    ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ Gross Domestic Product (2010) 66.8 พันล้านเหรียญฯ

•    การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว Visitor expenditures (2010) 11.2 พันล้านเหรียญฯ โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังฮาวายทางเครื่องบินประมาณ 6,982,425 คน มาจากสหรัฐฯ ประมาณ 5,022,883 คน มาจากประเทศอื่นๆ รวมประมาณ 1,959,542 คน โดยเฉลี่ยแล้วมีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่รัฐประมาณ 179,721 คนต่อวัน

•    ในปี 2009 การใช้จ่ายของรัฐบาลกลางทั้งหมด 25.5 พันล้านเหรียญฯ เป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องความมั่นคงแห่งชาติ 8.3 พันล้านเหรียญฯ ในส่วนของรัฐบาลกลางมีบุคลากรทางทหาร 38,755 คน และพลเรือน 34,800 คน ฐานทัพสหรัฐในฮาวายชื่อ USPACOM, the U.S. Pacific Command ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของกองกำลังติดอาวุธในสหรัฐฯ ดูแลเขตอาณาประมาณ 50 % ของซีกโลกจากฝั่งตะวันตกของสหรัฐถึงชายแดนตะวันตกของอินเดีย และจากแอนตาร์กติกา ถึงขั้วโลกเหนือ กองทัพเรือมีทหารกว่า 85,000 นาย กองทัพอากาศมีทหารกว่า 40,000 นายและกองทัพบกอีก 60,000 นาย ซึ่งยังไม่รวมพลเรือนที่ปฏิบิติงานในฐานทัพ

อุตสาหกรรมเกษตร 1.   มูลค่าทางการเกษตรพืชและปศุสัตว์ที่ทำรายได้ในปี 2009 รวม 595.4 ล้านเหรียญ ที่สำคัญได้แก่

1.1   เมล็ดพันธ์ 222.6 ล้านเหรียญ 1.5 การเลี้ยงวัว 28.9 ล้านเหรียญ ผลิตภัณฑ์จากนม 7.5 ล้านเหรียญ
1.2   ดอกไม้และเรือนเพาะชำ 80.1 ล้านเหรียญ 1.6 ถั่วแมกคาเดเมีย 29.4 ล้านเหรียญ
1.3   สับปะรด 73.7 ล้านเหรียญในปี 2006 1.7 กาแฟ 27.8 ล้านเหรียญ
1.4   น้ำตาล 44 ล้านเหรียญ

2.   ผักชนิดต่างๆ รวมถึงหอมหัวใหญ่ พริก มัน และมะเขือเทศ

3.   ผลไม้เรียงตามลำดับพื้นที่เพาะปลูกและยอดจำหน่ายคือ มะละกอ กล้วย ฝรั่ง และเงาะ (รัฐฮาวายมีพื้นที่ปลูกเงาะประมาณ 140 เอเคอร์ ให้ผลผลิตประมาณปีละ 1 แสนปอนด์ ราคาซื้อขายที่ไร่เท่ากับ 2.8 เซ็นต์ต่อปอนด์ ยอดขายต่อปีเฉลี่ยประมาณ 2.9 แสนเหรียญฯ)

4.   ต้นไม้ กล้วยไม้ (Dendrobiums, Oncidiums และ Phalaenopsis) และไม้ตัดดอก

5.   การประมงขนาดเล็กและกลางกว่า 70 แห่ง มีมูลค่า 32.3 ล้านเหรียญ ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากหอย 420,000 เหรียญ และผลิตภัณฑ์จากสาหร่าย 17 ล้านเหรียญ เป็นต้น

ข้อมูลรัฐฮาวายเพิ่มเติม

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส
ตุลาคม 25542 Responses to “ข้อมูลรัฐฮาวาย”

 1. nisanart says:

  please give me information of orchid at hawai.

 2. เรียนผู้ประกอบการไทย

  ตามที่ท่านได้สอบถามขอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ากล้วยไม้ในรัฐฮาวายนั้น สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส ใคร่ขอให้ท่านเข้าอ่านรายงานเกี่ยวกับสภาวะตลาดสหรัฐฯสินค้ากล้วยไม้ ซึ่งสำนักงานฯได้จัดทำขึ้นไว้ในปี 2556 ตามลิงค์ที่ได้แนบมานี้ค่ะ

  http://www.thaitradeusa.com/home/wp-content/uploads/2016/10/TTCLA_MarketReport_Orchid_2013.pdf

  ทางสำนักงานฯ ขอขอบคุณท่านที่ได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซท์ของทางสำนักงานฯ http://www.ThaiTradeUSA.com

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ
  Thai Trade Center, Los Angeles

Leave a Reply