รายงานสถานการณ์ตลาดสินค้าข้าวรายเดือนในปี 2553


สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิสได้สรุปสถานการณ์ตลาดสินค้าหลักรายเดือนได้แก่ สินค้าข้าว สินค้าอาหารและ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ได้รวบรวมเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดสินค้าข้าวในปี 2553 โดยแยกตามสถานกาณ์ในแต่ละเดือน ดังนี้

รายงานสถานการณ์สินค้าข้าว    เดือนธันวาคม 2553
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าว    เดือนพฤศจิกายน 2553
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าว    เดือนตุลาคม 2553
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าว    เดือนกันยายน 2553
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าว    เดือนสิงหาคม 2553
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าว    เดือนกรกฏาคม 2553
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าว    เดือนมิถุนายน 2553
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าว    เดือนพฤษภาคม 2553
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าว    เดือนกุมภาพันธ์ 2553
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าว    เดือนมกราคม 2553

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ณ นครลอสแอนเจลิสLeave a Reply