คาดการณ์ตลาดธุรกิจบริการอาหารของสหรัฐอเมริกาในปี 2554


สมาคมร้านธุรกิจอาหาร/ภัตตาคารสหรัฐฯ (National Restaurant Association: NRA) คาดการณ์ตลาดธุรกิจบริการอาหารในสหรัฐฯ ในปี 2554 ว่า จะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ประมาณร้อยละ 3.6 (ปี 2553 ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.3) หรือคิดมูลค่าตลาดประมาณ 600,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (18,600 ล้านล้านบาท) ซึ่งนับว่าจะเป็นมูลค่าสูงที่สุดของตลาดธุรกิจบริการอาหาร การขยายตัวของตลาดเป็นผลมาจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ปรับตัวดีขึ้นเป็นลำดับ

ธุรกิจบริการอาหาร (Foodservice) เป็นสาขาหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา เนื่องจาก มีมูลค่าตลาดธุรกิจบริการอาหารคิดเป็นร้อยละ 4 ของมวลภัณฑ์ประชาชาติของสหรัฐฯ (US Gross Domestic Products: GDP) มีการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจ 12.7 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 9 ของแรงงานสหรัฐฯ และ มีจำนวนร้านอาหาร/ภัตตาคารทั่วประเทศ 960,000 แห่งคาดการณ์การขยายตัวของตลาดธุรกิจบริการอาหารของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มปริมาณความต้องการสินค้าที่ใช้ในตลาดธุรกิจบริการอาหาร ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าธุรกิจบริการอาหารของไทยไปยังสหรัฐฯ

ผู้ผลิต/ส่งออกไทยที่ขยายตลาดสินค้าไทยที่ต้องการขยายตลาดสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดธุรกิจบริการของสหรัฐฯ ควรพิจารณาเข้าร่วมหรือไปเยี่ยมชมงานแสดง NRA Restaurant Show ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติของธุรกิจบริการอาหาร (Food Services) ที่สำคัญและใหญ่ที่สุดของภูมิภาคอเมริกา มีผู้เข้ารวมงานกว่า 1,700 บริษัท และ ผู้เข้าชมงานประมาณ 60,000 คน งาน และงานในปี 2554จะขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม ณ McCormick Place นครชิคาโก ผู้สนใจค้นหารายละเอียดของงานแสดงสินค้าเพิ่มเติมได้จาก Website:www.restaurant.org/show

งาน NRA Restaurant Show นี้ จะเป็นองทางและโอกาสในการขยายตลาดสินค้าไทยเข้าสู่ธุรกิจร้านอาหาร/ภัตตาคาร และ โรงแรม ในสหรัฐฯ ทั้งในกลุ่มสินค้าอาหาร ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ เครื่องปรุงรสอาหารทะเลแช่แข็ง ผักกระป๋อง อาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป และ กลุ่มสินค้าของใช้ (Non-Food) ของธุรกิจบริการ ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ (โต๊ะ และ เก้าอี้) ของใช้บนโต๊ะอาหารและในครัว (จาน ช้อน ส้อม กะทะ หม้อ) เครื่องแต่งกาย ผ้าปูโต๊ะ ผ้ากันเปื้อน และของตกแต่งร้านอาหาร

อนึ่ง สคร.ชิคาโกจะจัดคูหาในงานแสดงสินค้า NRA Restaurant Show 2011 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าธุรกิจบริการอาหารของไทย และขอเชิญผู้ผลิต/ส่งออกไทยที่สนใจจะขยายตลาดสินค้าธุรกิจบริการอาหารของไทย ไปยังสหรัฐฯ ขอให้จัดส่งเอกสารสินค้าพร้อมข้อมูลการติดต่อไปยังสคร.ชิคาโก (Thai Trade Center-Chicago, 700 N. Rush St., 2nd Floor, Chicago, IL 60611, USA) Email. ttcc@thaitradechicago.com ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2554 เพื่อนำไปจัดแสดงและเผยแพร่ในคูหาต่อไป

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครชิคาโก
1 กุมภาพันธ์ 2554Leave a Reply