ช่องทางการจำหน่ายสินค้าบน Amazon.com ในตลาดสหรัฐฯ


เป้าหมายการทำธุรกิจของบริษัท Amazon.com คือเป็นศูนย์กลางของผู้บริโภคทั่วโลกที่จะหาซื้อสินค้าใดๆ ที่ต้องการผ่านทางระบบออนไลน์ในราคาที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จุดขายคือความสะดวก สินค้ามากมายให้เลือกซื้อ และราคาที่สมเหตุสมผล

สินค้าที่วางจำหน่ายบน Amazon.com มีเกือบจะทุกชนิด ทั้งที่เป็นสินค้าใหม่ สินค้าที่ผ่านการแก้ไขแล้วจากโรงงาน (refurbished) และสินค้าใช้แล้ว ในปี ๒๐๐๙ สินค้าที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งบน Amazon.com คือ Kindle หรือหนังสือที่เป็นอิเลคโทรนิกส์ที่ Amazon.com Inc. ผลิตออกจำหน่าย

นอกจากจำหน่ายสินค้าแล้วบริษัทฯยังทำธุรกิจบริการ
(๑) Amazon Unbox ให้บริการภาพยนต์และรายการโทรทัศน์ที่ลูกค้าสามารถ download ลงในคอมพิวเตอร์ของตนได้
(๒) ธุรกิจ Amazon MP3 สำหรับการ download เพลงโดยไม่ต้องมี D.R.M (anti-copying software)
(๓) Amazon Web Services ให้เช่า website ที่รวมถึง Amazon S3 คือให้เช่าพื้นที่ในคอมพิวเตอร์ของ Amazon สำหรับผู้เช่าใช้เก็บข้อมูล และ Amazon EC2 ให้ลูกค้าเช่าใช้คอมพิวเตอร์ของ Amazon ทำงานที่เป็นงานขนาดใหญ่ที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์

ฤดูกาลจำหน่ายที่สำคัญของบริษัท Amazon.com Inc. คือช่วงเทศกาลปลายปีหรือไตรมาสสุดท้ายของปี ยอดจำหน่ายในไตรมาสสุดท้ายของปี ๒๐๐๙ ๒๐๐๘ และ ๒๐๐๗ เท่ากับร้อยละ ๓๙, ๓๕ และ ๓๘ ตามลำดับ ของยอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้นในแต่ละปี

ในไตรมาสสุดท้ายของปี ๒๐๑๐ บริษัท Amazon.com Inc. มียอดจำหน่าย ๑๒.๙๕ พันล้านเหรียญฯ เปรียบเทียบกับยอดจำหน่ายในไตรมาสสุดท้ายของปี ๒๐๐๙ ที่เท่ากับ ๙.๕๒ พันล้านเหรียญฯ และเป็นครั้งแรกที่ บริษัทฯสามารถทำยอดจำหน่ายในหนึ่งไตรมาสได้สูงถึงระดับ ๑๐ พันล้านเหรียญฯ มูลค่าการขายทั้งปี ๒๐๑๐ เท่ากับ ๓๔.๒๐ พันล้านเหรียญฯเพิ่มขึ้นจากปี ๒๐๐๙ ร้อยละ ๔๐

บริษัทฯตั้งเป้าว่าในไตรมาสแรกของปี ๒๐๑๑ ยอดขายของบริษัทฯจะอยู่ระหว่าง ๙.๑ – ๙.๙ พันล้านเหรียญฯหรือเป็นอัตราการเติบโตระหว่างร้อยละ ๒๘ – ๓๙ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ๒๐๑๐

Amazon.com Inc. วางจำหน่ายสินค้าทั้งที่เป็นสินค้าที่บริษัทเป็นเจ้าของและที่เป็นของ “รับฝาก”จาก “third party” หรือผู้ขายรายอื่นมาวางจำหน่าย ในปี ๒๐๐๙ ร้อยละ ๓๐ ของการขายสินค้าบนเว็บไซด์ของ Amazon.com เป็นสินค้าของ “third party sellers”

กฎระเบียบการทำธุรกิจและสินค้าที่สามารถวางจำหน่ายได้ในแต่ละตลาดการค้าหรือที่ Amazon เรียกว่า “Market Place” จะแตกต่างกันไปส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับกฎหมายในแต่ละประเทศที่เป็นที่ตั้งของตลาดการค้าในการดึงลูกค้าเข้าไปยังเว็บไซด์ของตน Amazon.com Inc. ใช้ระบบการตลาดผ่านทางช่องทางตลาด แบบ online ที่เป็นเป้าหมาย เช่น sponsored search, portal advertising เป็นต้น

เงื่อนไขที่เป็นความเสี่ยงสำคัญสูงสุดในการทำธุรกิจข้ามชาติที่เป็นการวางสินค้าขายบน Amazon.com คือความผันแปรของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่อยู่นอกอำนาจการควบคุมของผู้ทำธุรกิจ

คลิ๊กเพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ช่องทางการจำหน่ายสินค้าบน Amazon.com ในตลาดสหรัฐฯ

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นครลอสแอนเจลิส
๘ มีนาคม ๒๕๕๔Leave a Reply