ประชาสัมพันธ์การจัดงานและเชิญชวนผู้ซื้อเข้าร่วมงานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2556


ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. กำหนดจัดงานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ 2 (International Innovative Craft Fair 2013 หรือ IICF 2013) ระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และชื่นชมงานหัตถศิลป์ในสายตาของทั้งชาวไทยและต่างชาติ อีกทั้งเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาเครือข่ายงานศิลปหัตถกรรมทั้งในและต่างประเทศ

ในการนี้ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนนักธุรกิจ ผู้นำเข้า หน่วยงาน เครือข่าย และองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับงานหัตถกรรมเข้าร่วมและเยี่ยมชมงานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติในครั้งนี้

คลิ๊กเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานดังกล่าวได้ที่ เทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2556

Tags: , , , , ,One response to “ประชาสัมพันธ์การจัดงานและเชิญชวนผู้ซื้อเข้าร่วมงานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2556”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *