ความเคลื่อนไหวให้มีการเก็บภาษีตอบโต้สินค้ากุ้งครั้งใหม่


ความเคลื่อนไหวให้มีการเก็บภาษีตอบโต้สินค้ากุ้งครั้งใหม่
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส
ttcla@live.com, ttcla@earthlink.net, www.thaitradeusa.com

Time Line
วันที่ยื่นคำร้อง: วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕
คำสั่งเก็บภาษีตอบโต้ (ถ้ามี): ๓๑ กรกฏาคม ๒๐๑๓
การดำเนินการพิจารณาคำร้องกระทำโดยสองหน่วยงานคือ International Trade Commission (ITC) และ U.S. Department of Commerce (DoC)

การดำเนินงานของ ITC
๓๑ ธันวาคม ๒๐๑๒ ออกแบบสามถามความเห็นผู้ประกอบการในประเทศ
๑๑ มกราคม ๒๐๑๓ วันครบกำหนดตอบแบบสอบถาม
๑๘ มกราคม ๒๐๑๓ ประชุมศึกษาแบบสอบถาม
๒๔ มกราคม ๒๐๑๓ บทสรุป
๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๓ รายงานเสนอ Commission
๗ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๓ เสนอลงคะแนนเสียง
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๓ ตัดสินเบื้องต้น
๒๑ กรกฏาคม ๒๐๑๓ คำตัดสินสุดท้าย

การดำเนินงานของ DoC
๑๗ มกราคม ๒๐๑๓ เริ่มต้นการดำเนินงาน
๕ มีนาคม ๒๐๑๓ วันครบกำหนดตอบแบบสอบถามของผู้ประกอบการสหรัฐฯ
๒๓ มีนาคม ๒๐๑๓ คำตัดสินเบื้องต้น
๖ มิถุนายน ๒๐๑๓ คำตัดสินสุดท้าย

ผู้ยื่นคำร้อง…

คลิ๊กเพื่อรายงานฉบับเต็ม

จัดทำรายงานโดย สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส
๘ มกราคม ๒๕๕๖Leave a Reply